Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
CHABOWSKI ZBIGNIEW TADEUSZ KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-14 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2014-02-14 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2014-04-29 - -
PIETRZAK WOJCIECH KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 2014-04-29 Następny z listy: KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
GRÓDECKI FRANCISZEK BOGDAN KW IDZIEMY RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-02 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-02 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2012-03-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
ŁAKOMY BOGDAN KW IDZIEMY RAZEM 2012-03-18 Wybory ponowne do Rady Powiatu w Gryficach, zarządzone na dzień 18 marca 2012 r. - okręg nr 3 - - - -