Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Mazurek Jolanta KW IDZIEMY RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-28 - -
Hołubczak Stanisław KW IDZIEMY RAZEM 2012-03-28 Następny z listy: KW IDZIEMY RAZEM - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Bułhak Robert Benon KWW GRYFICE - NASZE MIASTO - NASZA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Szczygieł Andrzej Wacław KWW ZIEMIA GRYFICKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Stołowski Dariusz KWW ZIEMIA GRYFICKA 2010-12-28 Następny z listy: KWW ZIEMIA GRYFICKA - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-09 - -
Walczak Elżbieta KWW GRYFICE - NASZE MIASTO - NASZA GMINA 2011-03-09 Następny z listy: KWW GRYFICE - NASZE MIASTO - NASZA GMINA - - - -