Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
WOJCIECHOWICZ IRENEUSZ ANTONI KWW IRENEUSZ WOJCIECHOWICZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Mandat nieobsadzony - 2010-12-17 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mikulski Dariusz Stefan KWW IDZIEMY RAZEM 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Karnice zarządzone na dzień 13.03.2011 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
STAWICKI JANUSZ KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
SZYDLIK WIESŁAW ANDRZEJ KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-03-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szydlik Wiesław Andrzej KWW WIESŁAWA SZYDLIKA 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Karnice, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - okr.wyb. nr 5 - - - -
Mandat nieobsadzony - 2014-04-07 - - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian