Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
BARAŃSKI BOGUSŁAW STANISŁAW KWW SOLIDARNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2010-12-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sitarski Stanisław KWW DLA TRZEBIATOWA 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Trzebiatowie zarządzone na dzień 13.03.2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
DĄBROWSKI WIESŁAW KW IDZIEMY RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-08-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-11-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ruszkowski Sławomir Stanisław KWW MRZEŻYNO-ROBY-ROGOWO 2011-11-20 Wybory uzupełniające Rady Miejskiej w Trzebiatowie zarządzone na dzień 20 listopada 2011 r. - - - -