Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
CISZEK KAROL JAN KW IDZIEMY RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-06-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-09-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Trafny Jan KWW JANA TRAFNEGO 2012-09-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rewal, zarządzone na dzień 16 września 2012 r. okr. wyb. Nr 5 - - - -