Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Rzepczyńska Małgorzata Jadwiga KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Znaniecki Piotr Paweł KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-08-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2011-09-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Baranowski Krzysztof KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 2011-11-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kikół zarządzone na dzień 20 listopada 2011 - okręg nr. 1 - - - -
Dąbrowski Piotr KWW POROZUMIENIE LUDOWE 2011-12-18 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kikół - 18 grudnia 2011 r. - okręg nr 1 - 2013-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-03-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kikół - 18 grudnia 2011 r. - okręg nr 1 -
Kocińska Agnieszka KWW POROZUMIENIE LUDOWE 2014-03-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kikół, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian