Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Kikół
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, ul.Targowa 6, 87-620 Kikół PowszechnyTakNie 1819 462
25,40%462455 98,48%
Podsumowanie1819462
25,40%46245598,48%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Baranowski Krzysztof 18 Kikół 239
52.53% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rosłonowski Jarosław 37 Kikół 216
47.47% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej