Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Kikół
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, ul.Targowa 6, 87-620 Kikół PowszechnyTakNie 1821 424
23,28%424410 96,70%
Podsumowanie1821424
23,28%42441096,70%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bonisławski Dariusz 21 Kikół 169
41.22% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dąbrowski Piotr 18 Kikół 241
58.78% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej