Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Schreiber Grzegorz Zenon KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-10-24 - -
Rogacki Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-10-24 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Kobiak Andrzej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kozłowska Iwona Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-10-24 - -
Gaca Grzegorz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-10-24 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Knapik Paweł Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-10-24 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Ardanowski Jan Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Malinowski Robert KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Szymański Tomasz Józef KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-11-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-10-24 - -
Trąbczyński Mariusz Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-10-24 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Żurawski Wiesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-10-24 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Flejter Zenon KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-05-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-07 - -
Grobelski Ryszard Zdzisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2013-06-07 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Girczyc Ryszard Edward KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-24 Wybory samorządowe 2010 r. -