Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Kikół
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, ul.Targowa 6, 87-620 Kikół PowszechnyTakNie 1839 437
23,76%437425 97,25%
Podsumowanie1839437
23,76%43742597,25%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kocińska Agnieszka 34 Kikół 244
57.41% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA KIKOŁA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nadrowski Przemysław Szymon 24 Kikół 181
42.59% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej