Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Borowiak Andrzej Mirosław KWW MOŻNA INACZEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-05-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-08-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Olejarz Ewa Urszula KWW ROZWÓJ DLA GMINY 2012-08-19 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 19 sierpnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Piniecka Wanda KWW MOŻNA INACZEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Wawrzyniak-Witkowska Renata KWW MOŻNA INACZEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-01-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2011-10-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-01-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pustuła Krzysztof Marek KWW ROZWÓJ DLA GMINY 2012-01-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki zarządzone na dzień 15 stycznia 2012 r. - 2012-10-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Klimek - Szymanowicz Joanna Barbara KWW ROZWÓJ DLA GMINY 2013-01-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 27 stycznia 2013 r. - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-05-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 27 stycznia 2013 r. -
Wypart Grzegorz Aleksander KWW ROZWÓJ DLA GMINY 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Mielec Jan Władysław KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-07 Wybory samorządowe 2010 r. -
Gala Barbara KWW ROZWÓJ DLA GMINY 2011-08-07 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 7 sierpnia 2011 r. - okręgi wyborcze nr 4 i 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Kaczor Grzegorz KWW MOŻNA INACZEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-07 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ucińska Ewa KWW ROZWÓJ DLA GMINY 2011-08-07 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 7 sierpnia 2011 r. - okręgi wyborcze nr 4 i 5 - - - -