Okręg wyborczy nr 4
Granice: wieś: Jeleniów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminna Spółdzielnia "SCh", pl. Spółdzielczy 49, Jeleniów, 57-343 Lewin Kłodzki PowszechnyNieNie 435 110
25,29%110106 96,36%
Podsumowanie435110
25,29%11010696,36%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gala Barbara 69 Jeleniów 61
57.55% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOŻNA INACZEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiśniewski Marian Aleksander 50 Jeleniów 45
42.45% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 5
Granice: wsie: Dańczów, Darnków, Gołaczów, Jerzykowice Wielkie, Kulin Kłodzki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminna Spółdzielnia "SCh", pl. Spółdzielczy 49, Jeleniów, 57-343 Lewin Kłodzki PowszechnyNieNie 276 113
40,94%113110 97,35%
Podsumowanie276113
40,94%11311097,35%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ucińska Ewa 54 Lewin Kłodzki 56
50.91% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOŻNA INACZEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kropielnicka Edyta Ewa 35 Jerzykowice Wielkie 54
49.09% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej