Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 05-08-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Cierczek Jerzy 51 Wyższe Lewin Kłodzki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO CIERCZKA 330 53.66% Tak
2 Pustuła Krzysztof Marek 37 Średnie Lewin Kłodzki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY 285 46.34% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 05-08-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościelna 1, 57-343 Lewin Kłodzki Powszechny Tak Nie 943 433433 45,92%
428 98,85%
2Gminna Spółdzielnia "SCh", Pl. Spółdzielczy 49, Jeleniów, 57-343 Lewin Kłodzki Powszechny Nie Nie 726 189189 26,03%
187 98,94%
Ogółem 1669 622 622 37,27%
615 98,87%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 22-07-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie, treść oświadczenia lustracyjnego *) Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Cierczek Jerzy 51 Wyższe Lewin Kłodzki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO CIERCZKA 258 34.04% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Czerniachowicz Agnieszka Marta 37 Wyższe Lewin Kłodzki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZ PODZIAŁÓW 50 6.60% Nie
3 Kędzierewicz Bolesław Józef 62 Wyższe Jawornica, nie należy do partii politycznej , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY 139 18.34% Nie
4 Maziarz Piotr 46 Wyższe Kudowa Zdrój, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 98 12.93% Nie
5 Pustuła Krzysztof Marek 37 Średnie Lewin Kłodzki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY 213 28.10% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 22-07-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościelna 1, 57-343 Lewin Kłodzki Powszechny Tak Nie 945 477477 50,48%
476 99,79%
2Gminna Spółdzielnia "SCh", Pl. Spółdzielczy 49, Jeleniów, 57-343 Lewin Kłodzki Powszechny Nie Nie 727 286286 39,34%
282 98,60%
Ogółem 1672 763 763 45,63%
758 99,34%