Okręg wyborczy nr 1
Granice: miejscowość Lewin Kłodzki ulice: Fryderyka Chopina, Graniczna, Kościelna, Kwiatowa, Lasek Miejski, Słoneczna, Topolowa, Plac Tadeusza Kościuszki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościelna 1, 57-343 Lewin Kłodzki PowszechnyTakNie 390 69
17,69%6969 100,00%
Podsumowanie39069
17,69%6969100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olejarz Ewa Urszula 65 Lewin Kłodzki 46
66.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANINY WANDOLSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wandolska Janina 63 Lewin Kłodzki 23
33.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej