Okręg wyborczy nr 3
Granice: wsie: Jarków, Jawornica, Jerzykowice Małe, Kocioł, Krzyżanów, Leśna, Taszów, Witów, Zielone Ludowe, Zimne Wody
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki PowszechnyNieNie 202 40
19,80%4040 100,00%
Podsumowanie20240
19,80%4040100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kędzierewicz Bolesław Józef 62 Jawornica , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 17
42.50% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klimek - Szymanowicz Joanna Barbara 27 Kocioł 23
57.50% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej