Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Fleiszerowicz Alina Maria KWW WSPÓLNA SPRAWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-01 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Pszczoła Stanisław Kazimierz KWW ROZWÓJ-PRZYSZŁOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-10-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-01-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pszczoła Stanisław Kazimierz KWW Stanisław Pszczoła 2012-01-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Duszniki zarządzone na dzień 15 stycznia 2012 r. w okręgu wyborczym Nr 6 - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-02-01 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2013-04-28 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Duszniki zarządzone na dzień 15 stycznia 2012 r. w okręgu wyborczym Nr 6 -
Kałek Robert KWW ROBERTA KAŁKA 2013-04-28 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Duszniki, zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian