Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Wojtasiak Leszek Jan KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-11-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-12-16 - -
Ciechanowska-Barnuś Joanna Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2013-12-16 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Janyska Maria Małgorzata KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-28 - -
Berendt Jarosław Marek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-28 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Poślednia Krystyna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-28 - -
Urbanek Hieronim Michał KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-28 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Kościelny Kazimierz Walerian KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-10-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-11-26 - -
Kaczmarek Seweryn KOMITET WYBORCZY SLD 2012-11-26 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Munyama Killion Munzele KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Poślednik Marian KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-28 - -
Czarnota Mariola KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-28 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Dziewałtowski-Gintowt Bartosz Wacław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-28 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -