Okręg wyborczy nr 6
Granice: Ceradz Dolny, Grzebienisko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół, ul.Szkolna 16, 64-553 Grzebienisko PowszechnyNieNie 930 390
41,94%390389 99,74%
Podsumowanie930390
41,94%39038999,74%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJA KUBIAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kubiak Alicja 41 Grzebienisko 134
34.45% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA KAŁKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kałek Robert 41 Ceradz Dolny 255
65.55% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej