Okręg wyborczy nr 6
Granice: Ceradz Dolny, Grzebienisko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 16, 64-553 Grzebienisko PowszechnyNieNie 889 342
38,47%342337 98,54%
Podsumowanie889342
38,47%34233798,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Roberta Kałka - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kałek Robert 40 Ceradz Dolny 161
47.77% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Stanisław Pszczoła - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pszczoła Stanisław Kazimierz 52 Grzebienisko 176
52.23% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej