Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Sus Zbigniew Stanisław KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kołupajło Daniel Adam KWW DANIELA KOŁUPAJŁO 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kwilcz, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Kozubowski Daniel KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-07 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-07 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-28 Wybory samorządowe 2010 r. -
Anioł Łukasz KWW ŁUKASZA ANIOŁA 2011-08-28 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kwilczu zarządzone na dzień 28 sierpnia 2011 r. - okręg nr 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Konieczna Mirosława Anna KWW MARII WĘGRZYN 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-11-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kaczmarek Mieczysław Hubert KWW MIECZYSŁAWA KACZMARKA 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kwilcz, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian