Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Leśniewska Agnieszka KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-08-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-25 - -
Taczanowski Antoni Marian KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 2012-09-25 Następny z listy: KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian