Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo: Kwilcz Ulice: 35 Lecia PRL, Nowa, Powstańców Wielkopolskich
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Stanu Cywilnego (Sala Ślubów), ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz PowszechnyTakNie 718 123
17,13%123123 100,00%
Podsumowanie718123
17,13%123123100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA KOŁUPAJŁO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kołupajło Daniel Adam 28 Kwilcz 79
64.23% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRAWORZĄDNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olejnik Tomasz 37 Kwilcz 44
35.77% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej