Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Skowroński Grzegorz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Tomczak Tadeusz Stanisław KWW TADEUSZA TOMCZAKA 2011-02-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilczyn zarządzone na dzień 27 lutego 2011 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Zandecki Jacek KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-26 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-09-26 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-12-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szczepankiewicz Marek Kazimierz KWW MARKA SZCZEPANKIEWICZA 2013-12-08 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilczyn, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r. w okręgu wyborczym Nr 6 - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian