Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo: Wilczogóra
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Wilczogóra 8, Wilczogóra PowszechnyNieNie 981 535
54,54%535532 99,44%
Podsumowanie981535
54,54%53553299,44%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Biegasiewicz Marek 39 Wilczogóra 75
14.10% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA WILCZOGÓRA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kubacki Gabriel Sławomir 55 Wilczogóra 24
4.51% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA CZAPSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czapski Stanisław 43 Wilczogóra 91
17.11% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LOKALNY PATRIOTYZM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lasek Mateusz 18 Wilczogóra 32
6.02% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA TOMCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tomczak Tadeusz Stanisław 61 Wilczogóra 232
43.61% Tak
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rosiński Daniel Julian 50 Wilczogóra 78
14.66% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej