Okręg wyborczy nr 6
Granice: Sołectwo Kopydłowo - Kopydłówek wieś, Maślaki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Świetlica Gospodarstwa Rolnego, Kopydłówek, 62-550 Wilczyn PowszechnyNieNie 336 198
58,93%198194 97,98%
Podsumowanie336198
58,93%19819497,98%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRONISŁAWA HORBIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Horbiński Bronisław Kazimierz 69 Kopydłówek 80
41.24% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA SZCZEPANKIEWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczepankiewicz Marek Kazimierz 45 Kolonia Wilczogóra 88
45.36% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIA KATARZYNA MARCINIAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Marciniak Daria Katarzyna 25 Kopydłówek 26
13.40% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej