Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Stachyra Zofia KWW DEMOKRATYCZNY ELBLĄG 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-03-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-06-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Adamiak Adam KWW Nasza Wieś 2013-06-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Markusy, zarządzone na dzień 16 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Mamczyński Jarosław Sławomir KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-25 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-06-25 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-09-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Polcyn Beata Katarzyna KWW MOJA WIEŚ RACHOWO 2013-09-22 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Markusy, zarządzone na dzień 22 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 14
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 15
Brak zmian