Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Kwoczek Genowefa KWW GENOWEFY KWOCZEK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-25 - -
Hajdukonis Piotr Bogumił KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 2011-03-25 Następny z listy: KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian