Okręg wyborczy nr 6
Granice: Dzierzgonka, Rachowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica Środowiskowa, Markusy, 82-325 Markusy PowszechnyTakNie 203 96
47,29%9695 98,96%
Podsumowanie20396
47,29%969598,96%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Przyjazna Gmina" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nieżurawski Jerzy 58 Rachowo 44
46.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA WIEŚ RACHOWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Polcyn Beata Katarzyna 35 Rachowo 51
53.68% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej