Okręg wyborczy nr 1
Granice: Markusy 1-65
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica Środowiskowa, Markusy, 82-325 Markusy PowszechnyTakNie 250 85
34,00%8584 98,82%
Podsumowanie25085
34,00%858498,82%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JUTRO BEZ OBAW" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kostuś Joanna Monika 39 Markusy 25
29.76% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MARKUSY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stachyra Marek Piotr 30 Markusy 29
34.52% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Nasza Wieś - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Adamiak Adam 39 Markusy 30
35.71% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej