Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Szemla Mirosław Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-02-24 - -
Gabor Grzegorz Zdzisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-02-24 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Beniowski Artur Rafał KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-20 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2012-05-20 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2012-06-21 - -
Boboń Grzegorz Jacek KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2012-06-21 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Juraszek-Żydek Katarzyna KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-03-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2014-03-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-04-24 - -
Matura Bronisław Jan KOMITET WYBORCZY SLD 2014-04-24 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Bylok Zdzisław Edward KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-21 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-21 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-14 - -
Staszek Jacek KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-14 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Waligóra Wojciech Stanisław KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-12-19 - -
Laszczak Krzysztof Jan KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2013-12-19 Następny z listy: KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA - - - -