Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Marszałek Andrzej KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-10 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2014-02-10 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2014-03-10 - -
Koperski Przemysław Adam KOMITET WYBORCZY SLD 2014-03-10 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Spyra Piotr Jacek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Zaborowski Zbyszek KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Starc-Jażdżyk Martyna Beata KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-04-11 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-19 - -
Szymańska-Zapart Katarzyna Urszula KOMITET WYBORCZY SLD 2011-12-19 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Pyzik Piotr Mieczysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-19 - -
Sławik Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-12-19 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Kaleta Paweł Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-07-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-07-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-08-30 - -
Zamorski Wojciech Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2013-08-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Śmigielski Bogusław Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Święczkowski Bogdan Roman KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-07-01 - -
Lubas Adam KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-12-19 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Wójcik Wiesław Stanisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2013-07-01 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -