Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Błachut Marian Tadeusz KW NOWA INICJATYWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-14 - -
Buczek Edward Zbigniew KW NOWA INICJATYWA 2010-12-14 Następny z listy: KW NOWA INICJATYWA - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Durajczyk Jerzy Bohdan KW NOWA INICJATYWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-04-03 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-04-03 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-05-28 - -
Łaszczok-Stachursky Jacek Władysław KW NOWA INICJATYWA 2013-05-28 Następny z listy: KW NOWA INICJATYWA - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kołoczek Maciej Jan KW NOWA INICJATYWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-14 - -
Słowik Stanisław Antoni KW NOWA INICJATYWA 2010-12-14 Następny z listy: KW NOWA INICJATYWA - - - -