Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Pielesz Mirosław KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Zontek Grzegorz KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-06-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Nalborczyk Tomasz KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. - - - -
Tylza-Janosz Marta Barbara KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Nalborczyk Sławomir Józef KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-11 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-06-11 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-09-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Młynarska-Mazur Alicja Teresa KW NASZA GMINA 2013-09-08 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka, zarządzone na dzień 8 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian