Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Milczanowski Jarosław KWW PA DLA ŻUŁAW I MIERZEI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-11 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wojtkowski Mirosław KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2012-03-11 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzone na dzień 11 marca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Kukułka Stanisław KWW DWOREK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2012-08-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2013-07-14 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kielar Bożena KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2013-07-14 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzone na dzień 14 lipca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Kwiatkowska Jolanta Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szczuka Marcin Artur KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ Z GMINĄ 2011-03-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna zarządzone na dzień 27 marca 2011 r. - okręg nr 7 i nr 12 - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Kubus Bożena KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Cicha Grażyna Urszula KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ Z GMINĄ 2011-03-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna zarządzone na dzień 27 marca 2011 r. - okręg nr 7 i nr 12 - - - -