Okręg wyborczy nr 7
Granice: Jantar, Jantar - Leśniczówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Świetlica Wiejska, ul. Gdańska 28a, Jantar PowszechnyNieNie 836 136
16,27%136134 98,53%
Podsumowanie836136
16,27%13613498,53%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA WIDANKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Widanka Leszek Franciszek 49 Jantar 45
33.58% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ Z GMINĄ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczuka Marcin Artur 34 Jantar 89
66.42% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 12
Granice: Książęce Żuławy, Żuławki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Drewnica 162 PowszechnyNieNie 477 49
10,27%4949 100,00%
Podsumowanie47749
10,27%4949100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA WIDANKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czeladka Agnieszka 35 Żuławki 18
36.73% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ Z GMINĄ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cicha Grażyna Urszula 46 Żuławki 31
63.27% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej