Okręg wyborczy nr 5
Granice: Dworek, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Stare Babki, Wybicko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Świetlica Wiejska, Dworek 6, 82-103 Stegna PowszechnyNieNie 584 145
24,83%145142 97,93%
Podsumowanie584145
24,83%14514297,93%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kielar Bożena 29 Dworek 80
56.34% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA PISKORZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piskorz Janusz 53 Niedźwiedzica 62
43.66% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej