Okręg wyborczy nr 4
Granice: Chełmek, Chełmek - Osada, Stobiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Świetlica Wiejska, Tujsk 34, 82-103 Stegna PowszechnyNieNie 344 153
44,48%153152 99,35%
Podsumowanie344153
44,48%15315299,35%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wojtkowski Mirosław 49 Stobiec 82
53.95% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "DAJMY DZIECIOM SZANSĘ" CHEŁMEK-OSADA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Beksa Bogdan 42 Chełmek Osada 70
46.05% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej