Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Wityński Jerzy Franciszek KWW NASZA GMINA CHORKÓWKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-22 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-03-22 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-06-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Świątek Bogumił KWW " NASZA BÓBRKA " 2011-06-12 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chorkówka zarządzone na dzień 12 czerwca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Jabłecki Zbigniew KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-10-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-01-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Żurkiewicz Wojciech KWW WOJCIECHA ŻURKIEWICZA 2014-01-19 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chorkówka, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian