Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Koniecki Andrzej Walenty KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-15 - -
Janik Marian KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-15 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Bytnar Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Zawada Krzysztof Wacław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-15 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Argasiński Wiesław KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Materniak Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Polek Wiesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Skolarczyk Grażyna Kazimiera KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-15 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Tomasiewicz Dorota Agnieszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-15 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Mandat nieobsadzony - 2010-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-01-31 - -
Bliżycki Marek Stefan KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 2011-01-31 Następny z listy: KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian