Okręg wyborczy nr 10
Granice: Zręcin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31, Zręcin, 38-458 Chorkówka PowszechnyNieNie 1726 415
24,04%415411 99,04%
Podsumowanie1726415
24,04%41541199,04%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA CHORKÓWKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kilar Janusz Arkadiusz 36 Zręcin 111
27.01% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ŻURKIEWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żurkiewicz Wojciech 42 Zręcin 300
72.99% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej