Okręg wyborczy nr 1
Granice: Bóbrka, Machnówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Ludowy, Bóbrka, Bóbrka PowszechnyTakNie 662 258
38,97%258255 98,84%
8 Dom Ludowy, Machnówka, Machnówka PowszechnyTakNie 236 133
56,36%133133 100,00%
Podsumowanie898391
43,54%39138899,23%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Wsi Machnówka - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Połomski Marcin 37 Machnówka 187
48.20% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW " NASZA BÓBRKA " - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Świątek Bogumił 43 Bóbrka 201
51.80% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej