Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Bredłowski Zdzisław KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Rokita Krzysztof KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ługowski Mirosław Piotr KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA PLUS 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Orońsko zarządzone na dzień 13 marca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-05-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-08-28 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Orońsko zarządzone na dzień 13 marca 2011 r. - okręg nr 1 -
Suligowska Ewelina KWW OROŃSKO RAZEM 2011-08-28 wybory uzupełniające do Rady Gminy w Orońsku zarządzone na dzień 28 sieprnia 2011r. - okreg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Fajdek Marian Wojciech KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-02-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rogala Tadeusz KWW Nasz Tomaszów 2011-05-08 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Orońsku zarządzone na dzień 8 maja 2011 r. - okręg nr 10 - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian