Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Orońsko, Helenów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Orońsku, ul.Szkolna 3, 26-505 Orońsko PowszechnyNieNie 1326 160
12,07%160156 97,50%
Podsumowanie1326160
12,07%16015697,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kiśliński Włodzimierz Sławomir 56 Orońsko 55
35.26% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OROŃSKO RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Suligowska Ewelina 28 Orońsko 101
64.74% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej