Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Orońsko, Helenów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Orońsku PowszechnyNieNie 1314 292
22,22%292288 98,63%
Podsumowanie1314292
22,22%29228898,63%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kiśliński Włodzimierz 56 Orońsko 32
11.11% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ OROŃSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Derleta Mariusz Remigiusz 36 Orońsko 21
7.29% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA PLUS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ługowski Mirosław Piotr 47 Orońsko 137
47.57% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ NAS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pyzara Irena Maria 58 Orońsko 29
10.07% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA OROŃSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Komór Zygmunt 66 Orońsko 69
23.96% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej