Okręg wyborczy nr 10
Granice: Sołectwo Tomaszów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Świetlica Wiejska w Tomaszowie PowszechnyNieNie 379 135
35,62%135135 100,00%
Podsumowanie379135
35,62%135135100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Bredłowscy" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bredłowski Jerzy Wiktor 49 Tomaszów 40
29.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Tomaszów" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Strzecha Tadeusz Jan 55 Tomaszów 20
14.81% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Nasz Tomaszów - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rogala Tadeusz 56 Tomaszów 75
55.56% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej