Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Żaba Bolesław KWW "GMINA PRAWDY I ROZWOJU" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-02 - -
Żądło Krzysztof KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" 2011-02-02 Następny z listy: KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Tokarczyk Stanisław KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-09-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-11-27 - -
Pietrzak Józef KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" 2013-11-27 Następny z listy: KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" - - - -