Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Dulęba Maciej Michał KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Widzisz Artur Stefan KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - okręg wyborczy nr 1 i nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Dara Rafał Janusz KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sasal Agnieszka KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - okręg wyborczy nr 1 i nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Rataj Robert Andrzej KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-02-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-05-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rataj Agnieszka KWW AGNIESZKA RATAJ 2013-05-12 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 12 maja 2013 r. - okręg wyborczy nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Dziętło Stanisław KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-16 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-04-16 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-06-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wietrzyk Adam KWW DLA MSZANY 2012-06-24 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r. - okręg wyborczy nr 8 - - - -