Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Żurek Andrzej KWW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-09-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Gil Wojciech KWW OLSZÓWKA 2011-12-18 Wybory uzupełniające Rady Gminy Mszana Dolna zarządzone na dzień 18 grudnia 2011 r. - okręg wyborczy nr 7 - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian