Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Krajewski Bronisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-12-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-12-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2014-02-05 - -
Zamora Mirosław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2014-02-05 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Bieda Franciszek KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Jańczy Czesław KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 2010-12-30 Następny z listy: KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian