Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Ościk Elżbieta Teresa KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-10 - -
Derach Halina Ewa KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-10 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kukulski Robert Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-03-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-06-02 - -
Owczarek Jerzy Stanisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-06-02 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian